The BandAid Strip
Counselling/Coaching Services

Place of hope, healing and new beginnings!
Heté Jordaan
TRAUMA COACH:
Life Crisis Management Skills
(Life Survival Skills)

thebandaidstrip@gmail.com
082 392 1663

https://web.facebook.com/
bandaidstrip.co.za

https://web.facebook.com/
BASyouthprogramMY MISSION STATEMENT
:
Some people dream of catching stars to glean from them some light, ... but I would like to shape a star and send it whirling into flight.
The product of my passion's fire, to mold it with my naked hands, ... and feel the searing pain of flesh, as my star grows bold and grand.
If then I offer it to God, I'll fling it with all my might ... and gasp as it, a piece of me, assumes its place in the heavenly night.    H.J.


                                                                                         
Website designed by Heté Jordaan - 2006
 

WHY is the BandAid Strip’s
LIFE MAKEOVER PROGRAM
the most effective self-help
solution to your problems?


BECAUSE IT OFFERS
life-changing keys to problems, crises and trauma in an:
easy,
unique,
different,
super effective,
affordable,
fun, and
practical way!

ULTRA-CONVENIENT
as it transpires via email
and, therefore,
in your own time,
place and space -

OFFERING YOU
basic, do-it-yourself,
step-by-step guidelines
to problem solving and
life skill development
for immediate and permanent results in healing, restoring,
fixing, tweaking, reclaiming, empowering or transforming
your ONE and ONLY life -

GIFTING YOU
a new opportunity for
success, happiness
and fulfilment!The BandAid Strip’s
LIFE MAKEOVER PROGRAM

is a unique and powerful combination of trauma counselling, life design
and critical life skill coaching/training
via:
*  email (digital products)
*  practical workshops
*  support groups
*  fundraisers
*guest/event speaking


DESIGNED TO OFFER
emotional healing, support
and empowerment to the lost, broken, scared and scarred -


ENABLING a deep emotional/spiritual cleansing
and gentle healing, turning discovery into recovery by encouraging a higher level
of self-knowledge and
deeper spiritual awareness!

A stimulating and exciting journey of INTENSE SELF-DISCOVERY that will enable
you to meet your unique, remarkable and powerful
TRUE SELF!

This program is
SPECIFICALLY DESIGNED
to encourage people to learn
how to help themselves
for the rest of their lives
no matter what life
throws at them.


Counselling is: 
What is wrong with my life?

Coaching is:
How do I fix it?

Welkom by die BandAid Strip se pleisterplakplek  - a place of hope, healing and new beginnings!

Die BandAid Strip?  Pleisterplakplek?  Ja, dit is hier waar ek uit my eie wonde, letsels, bloedtrane en rou lewenservaring pleisters op ander se seer plak, hulle bemoedig, aanmoedig en leer hoe om ‘n wenner te word - soos my nuwe onlangse cancer survivor status ook getuig.

Wat hierdie life skills program en boublokke van die BandAid Strip so uniek maak, is die feit dat dit soveel meer as my sielkunde/life coaching kwalifikasies en opleiding behels aangesien dit ongeveer 35 jaar se praktiese opleiding, ervaring en lewenskennis ook bevat. 

Kom ek verduidelik dit so:
Alles waardeur jy as mens in jou leeftyd reeds geworstel het, is ek moontlik ookal deur, op een of ander manier.  Alles waardeur jy tans worstel, is ek ook moontlik al deur, op een of ander manier.  Alles waardeur jy nog gaan worstel in jou leeftyd, is ek moontlik lankal reeds deur, op een of ander manier.

En dalk het ek nie heeltemal jou ervaring of pyn in essens beleef nie, maar dan was dit tien teen een iets soortgelyk en close enough vir my om my met jou situasie en emosies te kan vereenselwig.  Verder, as ek nie persoonlik self deur jou trauma of lewenswroeging gesukkel het nie, dan het iemand baie na-aan my vir seker jou eksamen reeds geskryf.

Sommige dae voel dit steeds vir my asof ek twee leeftye se aanslae en loutering in een leeftyd beleef het, en ander dae kan ek nie help om te wonder wie my spaceship ge-hijack het nie.  Die meeste van die tyd voel ek egter dankbaar en bevoorreg om my skeppingsdoel te kan uitleef, selfs al wens ek soms dat ek net ‘n wieletjie onder my kruis kon indruk om die las ligter te kon maak.

Nietemin, deur alles wat ek tydens my off-the-beatin’-track rollercoaster lewe ervaar het, het ek duur lesse, onskatbare lewensgeheime en priceless universal laws geleer.  Alles dinge wat ek graag met jou sou wou deel as jy my sou toelaat.

Het al die onverdiende aanslae, hurdles en obstacles my ‘n minderwaardige slagoffer van die lewe gemaak?  Nooit!  Inteendeel, ek is een van die mees powerful mense wat ek ken ... bold, fearless and unstoppable.  My lewe was nog altyd an exhilarating adventure saam met my God waar die bonatuurlike deel vorm van my daaglikse lewe - blessed beyond measure!

Ek erken die aanslae en terugslae was nooit lekker nie, maar dit was my destiny.  Uit elke wond, letsel en bloedtraan het God my die waardevolste kennis, insig, onderskeiding en wysheid gegee omtrent Hom, myself, die lewe en oorlewing.   Hy het my ook geleer hoe om dinge op die maklikste, eenvoudigste maniere denkbaar te laat gebeur terwyl ek die onmoontlike elke keer moontlik maak.

Ek is deur die ergste en die seerste, en steeds het ek elke keer vuiste omhoog as die victor anderkant uitgestap.  God het my gelei, gewys en gewaarsku deur drome en profesieë (‘n oorsig van hierdie ongelooflike wonderwerke en oorwinnings lę op bladsy 4 van hierdie website, as jy sou belangstel om jou geloof te stig).

Ek is gebore om ander te troos, te vertroos, te bemoedig, by te staan, leiding te gee, op te help, aan te help, te leer en te onderrig oor hoe om ‘n lewe van oorwinning te kan lei wat beteken:  om te kan neerslaan, te huil, te kla, te murmureer en nogtans te kan opstaan om die victory te behaal.  Die vyand het al alles in sy vermoë gedoen om my mond te probeer stilmaak, maar, net soos met Job, kon hy nooit my lewe neem nie ... en hy het al baie probeer.

Dit was ‘n klompie jare gelede, tydens nog ‘n bloedige aanval uit die hel, dat ek ten hemele gegil het en ge-eis het om te weet waarom? ... waarom alweer? ... waarom nog ‘n keer? ... wanneer hou dit op? ... en wat is die doel van al die slae, aanslae en terugslae in my lewe?  God het my geantwoord d.m.v. ‘n betroubare profetiese woord wat ek skielik uit die bloute ontvang het:

“I (God) have brought you through many trials and many fires of adversity, and I have built a reservoir of knowledge and wisdom within you that must be preserved, released and distributed in the days ahead to those who need to know what you have known, experienced and endured, because your testimony will encourage others to persevere and trust Me to the end as they can see for themselves that you have come through much tribulation in victory, says the Lord God Almighty.”

Jare gelede het ek, as bekwame en ervare beradingsterapeut, besef dat ‘n praktiese plan van aksie nodig is om ‘n getraumatiseerde persoon weg te beweeg van ‘n bitter slegte plek na ‘n beter plek, en verkieslik die beste plek ooit.

Ek het geweet dat geen boekkennis daardie resep ken nie, omdat ek, tydens elke louterings-ervaring in my lewe, na daardie geheim gesoek het en dit nooit kon vind nie ... totdat ek begin besef het dat, as ‘n mens werklik kan verstaan en aanvaar hoe uniek, toegerus en powerful jy geskape is, dan kan niks jou ooit weer onderkry nie.  Tewens, jy sal instaat wees om die onmoontlike in jou lewe ook moontlik te kan maak, elke keer.

Hierdie wete het gesorg dat ek die presiese stappe wat ek onbewustelik volg om dwarsdeur die grootste traumas in my lewe unscathed te stap, neer te skryf.  Ek het hierdie victory and survival recipe toegepas toe my man baie jare gelede aan longkanker gely en gesterf het, toe ek my enigste 4-jarige kleinseun aan die dood moes afstaan a.g.v. Neuroblastoma kanker, toe ek self gedianoseer is met kanker, en dit is net die punt van die ysberg van al die sirkusse wat satan al oor my lewe opgevoer het.

Die revelations gedurende hierdie bloedige aanvalle in my lewe het altyd vir my bonatuurlike vrede, insig en deursettingsvermoë gebring, en hierdie beproefde wenresep wat gebaseer is op kritieke lewensvaardighede (life survival skills), het my keer op keer vuiste omhoog anderkant die vuuroond, die leeukuil en die hel laat uitstap ... victoriously as a powerful warrior!

LIFE MAKEOVER PROGRAM ... bladsy 2
Sukkel jy met die lewe?
Is jy dalk raadop, bang, moedeloos, depressief?
Voel jy verworpe, waardeloos, eensaam, ‘n bietjie verniel?
Of beskryf rou, seer en stukkend jou beter?
Ervaar jy dalk dat jy in jou eie lewe verdwaal het?
Of sit jy steeds en wag dat jou lewe moet begin?


In daardie geval, ontspan, jy is nou op die regte plek!